Hypnotherapie is geen truc of slechts een placebo-effect, in de hersenen verandert er echt iets als hypnose wordt ingezet. Hypnotische suggesties kunnen sterke activiteit teweegbrengen in hersengebieden die ook bij werkelijk beleefde ervaringen worden geactiveerd, zo blijkt uit fMRI- studies.

In hypnotherapie worden meestal ook gedragstechnieken aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat hypnotherapie vaak effectief is, maar dat de combinatie van hypnotherapie en cognitieve gedragstherapie nog effectiever is en dat dit effect ook blijvend is.

Bron: D. Revenstorf, Universiteit Tubingen, 2003

wat & hoe hypnotherapie

Trance of hypnose is een toestand van het bewustzijn die tussen waken en slapen inzit. Je bent niet buiten bewustzijn, wel is de ratio in de toestand van trance meer op de achtergrond. De focus ligt op de innerlijke gevoels- en belevingswereld en zo sta je meer open voor verandering en suggesties.

Bij dagdromen of opgaan in een film is sprake van alledaagse trance. In hypnotherapie kan op diverse manieren een lichte of diepere trance bereikt worden om via het onbewuste op psychisch en/of lichamelijk gebied te kunnen ontdekken wat er aan de hand is. Met een scala van hypnosetechnieken kan contact worden gelegd met onbewuste gevoelens en overtuigingen. Zo ontstaan nieuwe inzichten die op eigen wijze toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Gewenste doelen kunnen soms snel worden bereikt. Een erkende hypnotherapeut zal technieken en suggesties aanbieden die aansluiten bij de wil en mogelijkheden van de cliënt en maakt vooral gebruik van jouw/uw eigen inzichten en onbewuste hulpbronnen. Kom het gewoon eens uitproberen.

Het effect van hypnotherapie is op onderdelen wetenschappelijk bewezen en heeft deels bij klachten en behandeltechnieken nog meer onderbouwing nodig. Hierin verschilt deze therapie dus niet met de reguliere geneeskunde en farmacie, waar eveneens grote verschillen bestaan in bewijsvoering en onderbouwing. Wel vindt bij hypnotherapie de laatste jaren een inhaalslag plaats, mede door fMRI-scans en de lange-termijn klinische studies naar hypnotherapie die bewezen positieve resultaten laten zien.

Meestal zijn circa 6 tot 10 sessies nodig. Als NBVH-registertherapeut heb ik een erkende opleiding gevolgd, hypnotherapie wordt dan vanuit veel aanvullende verzekeringen deels of soms geheel vergoed. Informeer bij de eigen verzekeraar.

Ik werk meestal niet met directe hypnose waarbij je in 1 á 2 sessies van je probleem af zou zijn. Meestal is dit slechts symptoombestrijding en krijg je er op termijn een andere klacht voor in de plaats, of keert na enige tijd de klacht toch terug. Deze methode kan wel werken bij een enkelvoudige fobie zoals vliegangst of claustrofobie. Voor de meeste andere klachten zijn meer dan 1 of 2 sessies nodig.

Kijk op de NBVH-site www.hypnotherapie.nl voor meer informatie over hypnotherapie of bel/mail naar Soulid Mind. Hypnotherapie kan ingezet worden bij veel klachten, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, (rook)verslaving, angsten en trauma, burnout-klachten, rugpijn, eetproblemen, slaapproblemen, depressie en dergelijke. Soms is hypnotherapie niet of minder geschikt, informeer bij twijfel via e-mail of telefonisch.

Je kunt bij mij een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur, eventueel direct gevolgd door een intake. Je ontvangt dan een intakeformulier dat je vooraf kunt invullen en de algemene voorwaarden ter info. Mocht je besluiten om bij Soulid Mind het traject te starten dan tekenen we beiden een behandelovereenkomst. Daarmee zit je niet vast aan een heel traject, maar geef je aan dat je mij hebt voorzien van de juiste informatie en dat je instemt met de voorwaarden.

Ik doe mijn best het te voorkomen, maar mocht je toch een klacht hebben, laat mij dit dan zo snel mogelijk weten. Ik zal dan in overleg proberen om het op te lossen. Komen we er niet uit samen, dan kun je via de NBVH-site een klachtenformulier invullen en zullen zij de klacht verder afhandelen. Wanneer ook dit niet tot een oplossing komt dan is het mogelijk om je te wenden tot de SCAG-geschillencommissie.